Дигитална агенция Сео и Уеб

Маркетинг чрез съдържание

Маркетингов процес на създаване и разпространение на ценно съдържание

Има много начини да се откроите и да привлечете внимание в мрежата. Във времето, като най-успешен, но и като най-трудоемък, е успял да се открои методът със създаване на съдържание. Но не какво да е, а тематично концентрирано - предлагащо вярна и изчерпателна информация, която решава проблеми, обучава и забавлява. Познат още и като контент маркетинг, мнозинството експерти в маркетинга го дефинират като "изкуството да комуникираш, без да продаваш директно", защото той играе ролята на мост между бизнеса и многообразието от клиенти.

Един изкусно оформен текст, насочен към правилната аудитория в точния канал може да направи повече, отколкото и най-скъпата реклама.

Четири са ключовите елементи, на които се опира всеки супешен контент маркетинг. Първият е добре планираната стратегия с ясно обособена целева аудитория, ключови думи, канали за разпространение и показатели за следене на резултата. Вторият е съставянето на детайлен план за изготвяне на съдържание.Третият елемент е проучване и вече набелязаните канали за разпространение на съдържанието - социални мрежи, корпоративен сайт и блог, имейл.Последният, но не по-маловажен от останалите елементи, е определяне на основните метрики, по които ще се анализира успеха на съдържанието.

Базиран върху обстойно проучване на нуждите и желанията на идеалния клиент, маркетингът чрез съдържание гради авторитет и подпомага разпознаваемостта на бранда и услугите/продуктите му. Искуството да пишеш обаче, не се отдава на всеки. То е плод на усърдие, търпение, находчивост и най-вече време. За съжаление, повечето собственици на бизнес са прекалено заети, за да отделят време или да отделят служител за проучване и писане на съдържание.

Бивайки наясно с това, нашите копирайтъри могат безпроблемно да поемата тази нелека задача. Създаваното от тях съдържание е плод на задълбочени проучвания, анализи и различни креативни подходи. А целта е привличане и ангажиране на настоящи и потенциални клиенти, както и изграждане и затвърждаване на безупречна репутация на марката.